תגובה בכנסת: חרות תובעת ועדה פרלמנטרית, דבר 9.3.1964

chruti

להמשיך לקרוא "תגובה בכנסת: חרות תובעת ועדה פרלמנטרית, דבר 9.3.1964"

תגובת הרמטכ"לים: הבוקר, הארץ, 9.3.1964

haaretz

yadin

 

להמשיך לקרוא "תגובת הרמטכ"לים: הבוקר, הארץ, 9.3.1964"