מחוויותיה של יהודית עברון, חברת אצ"ל

יהודית במהלך הקורס
יהודית במהלך הקורס

התגייסתי לאצ"ל ברחובות, עיר הולדתי, בגיל 16. הייתי אז תלמידת תיכון בגימנסיה "השכלה" בתל אביב, וכל בוקר נסעתי לשם מרחובות. אולם יש השכלה אחרת, שאותה לא למדתי בגימנסיה, וזוהי השכלתי כחברת המחתרת אצ"ל. השכלה זו כללה, מיד עם התגייסותי, קורס בכלי נשק: אקדח, מקלע, תת-מקלע ועוד, שעברתי בסניף אצ"ל ברחובות.

להמשיך לקרוא "מחוויותיה של יהודית עברון, חברת אצ"ל"

סיפורו של ניסן קנטרוביץ'

nisanמעובד על ידי יהודית עברון, מתוך פנקס קלצק, מאת יעקב קנטרוביץ', עמ' 54-46

כאשר אך בא ניסן לארץ ישרואל בשנת 1880, נזדרז ושלח לקראת השנה החדשה ברכת שנה טובה על ידי מאיר טויבנהויז, שנסע אז לרוסיה בשליחות איכרי הגליל העליון והתחתון. מאיר נתקבל בסבר פנים יפות על ידי רב העיירה, ומסר לו את הברכה כדי שיעבירנה לקרובי משפחתו. פתח הרב מקלצק את כתב הברכה, והנה מצא בו דברי גנאי נגד הצאר ושלטונו:

"אין פדות ואין ישע
בארץ רוסיא, מקום הרשע
שם העם נרמס כסוחה
הבה נלכה עם חלכה
ופה בארצנו נמצא המנוחה"

נפחד הרב מחרוזים אלו, שהיו בעיניו כ"מהפכה" נגד "המלכות", ולא הניח לר' מאיר טויבנהויז לדרוש בבית הכנסת בקלצק, ואף לא הרשה לו להתקשר עם גבאי בית הכנסת שיאספו ב"קערות" בערב יום הכיפורים כספים לטובת איכרי הארץ. להמשיך לקרוא "סיפורו של ניסן קנטרוביץ'"